Stanisław Batruch

Urodzony w listopadzie 1935 r. w Zagórzu. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku i pomaturalnego Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie. W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych malarstwo w pracowni profesor Hanny Rudzkiej-Cybisowej nazywanej Wielką Damą Polskiego Malarstwa.
Równolegle z pracą twórczą rozpoczął nauczanie w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pokonał kolejno wszystkie szczeble kariery nauczyciela akademickiego od asystenta po nominację profesorską, która wręczył mu w 1993 roku prezydent RP Lech Wałęsa.
Aktualnie prof. Stanisław Batruch prowadzi pracownię malarstwa na wydziale grafiki krakowskiej ASP.
Dotychczas brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Zorganizował ponad czterdzieści wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. : Austrii, Australii, Francji, Czech, Słowacji oraz Niemiec, Węgier i USA.
Ważniejsze nagrody w ostatnich latach: wyróżnienie na Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie – 1988 r., Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II Stopnia – 1989 r., Srebrny Medal i wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Malarstwa w Koszycach – 1989 r., prestiżowa nagroda w Celle – Heiland Fundation za rok 1990.