Rekomendacje

Alfa Poland sp. z o.o.

Alfa Poland sp. z o.o. współpracowała w 2018 roku z Panem Przemysławem Witkiem - właścicielem Galerii Sztuki Współczesnej Art Decorum, w zakresie projektu i wykonania unikatowych medali z okazji uroczystego otwarcia nowej siedziby firmy w Bielsku-Białej.

W trakcie trwania projektu Art Decorum spełniła wszystkie nasze oczekiwania oraz wywiązała się z niezwykle krótkiego terminu realizacji. Projekt realizowany był z niezwykłym zaangażowaniem popartym profesjonalizmem i empatią twórczą. Doświadczenie tej współpracy pozwala nam z pełną odpowiedzialnością rekomendować Galerię Sztuki Współczesnej Art Decorum jako solidnego i odpowiedzialnego partnera. Szczególne podziękowania za współpracę kierujemy na ręce Pana Przemysława Witka, który osobiście kierował i nadzorował proces zamówienia, realizacji i dostawy zamówionych przez nas medali.

Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy współpracę z Galerią Sztuki Współczesnej Art Decorum i jej właścicielem Przemysławem Witkiem, jako profesjonalnym i godnym polecenia kontrahentem.

Wojciech Zgłobica
WICEPREZES AlfaPoland

Fundacja Rektorów Polskich

Fundacja Rektorów Polskich współpracowała z Galerią Sztuki Współczesnej ART DECORUM w Krakowie i jej właścicielem Przemysławem Witkiem w zakresie projektu i wykonania wyróżnień FRP z okazji Jubileuszu X-lecia Fundacji: Statuetek i okolicznościowych Medali PROPTER MERITA.

Galeria ART DECORUM spełniła wszelkie nasze oczekiwania, zarówno w zakresie opracowania projektu jak staranności i terminowości wykonania zamówienia.

W trakcie realizacji projektu firma dała się poznać jako rzetelny i odpowiedzialny partner. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie Pana Przemysława Witka, wykraczające często poza przyjęte standardy współdziałania.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przy kolejnych projektach będzie przebiegała nadal w doskonałej atmosferze połączonej z perfekcjonizmem i utrzymywaniem wysokiej jakości usług świadczonych przez Galerię ART DECORUM.

Z przyjemnością rekomendujemy zainteresowanym podmiotom i klientom indywidualnym współpracę z Galerią Sztuki Współczesnej ART DECORUM i jej właścicielem P. Witkiem, jako profesjonalnym i rzetelnym partnerem.

Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki
Prezes Fundacji Rektorów Polskich

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

Sz. Pan
Przemysław Witek

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie dziękuje członkowi TPSP w Krakowie, właścicielowi Galerii Sztuki Współczesnej ART DECORUM, Panu Przemysławowi Witkowi za wykonanie pierwszej w Polsce "inwentaryzacji cyfrowej" dzieł sztuki będących własnością naszego Towarzystwa.

Kolekcję składającą się z kilku tysięcy bardzo cennych obrazów, grafik, rysunków, mebli, porcelany, starodruków zaopatrzył Pan Przemysław Witek w profesjonalną dokumentację, dodatkowo zabezpieczoną cyfrowo.

Należy podkreślić, iż Pan Przemysław Witek wykonał w latach 1999-2006 pełną dokumentację fotograficzną-cyfrową, przygotował, opisał i skatalogował komputerowo wg. założeń TPSP w Krakowie naszą kolekcję.

Sposób przechowywania informacji pozwala na ich wykorzystanie do celów wydawniczych, naukowych, wystawowych, edukacyjnych oraz w internecie.

Nowatorskie, opracowane w prasie fachowej, zabezpieczenia cyfrowe, zapobiegają próbom podmiany oryginału na kopie.

Z poważaniem
Juliusz Joniak
V-Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie

BRE Bank SA

BRE Bank SA współpracuje z Galerią ART DECORUM i jej właścicielem Przemysławem Witkiem w zakresie projektu na skatalogowanie kolekcji dzieł sztuki, będących własnością banku, od grudnia 2009 r.

Projekt obejmował stworzenie elektronicznego, multimedialnego programu – katalogu służącego do prezentacji
i archiwizacji dzieł sztuki, w tym w szczególności: wykonanie zdjęć oraz opisu pozycji w katalogu, wskazanie
ich lokalizacji w jednostkach Banku na terenie całego kraju, wycenę, a także wskazania dotyczące konserwacji poszczególnych dzieł.

W trakcie współpracy firma dała się poznać jako partner odpowiedzialny i godny zaufania, wykazując się profesjonalizmem i doświadczeniem w starannym i terminowym wykonaniu zleconych usług.

W związku z powyższym, BRE Bank SA deklaruje stałą współpracę z Galerią ART DECORUM.

Współpraca z Panem Przemysławem Witkiem jest godna polecenia wszystkim potencjalnym klientom, którzy cenią sobie profesjonalizm, terminowość i rzetelność.

Kierujący wydziałem
Administracji i Serwisu
Monika Rutka-Żuk