Kolekcja malarstwa z przełomu
XX. i XXI. wieku

artystów krakowskich biorących udział w odradzaniu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

Kolekcja malarstwa 
z przełomu<br />XX. i XXI. wieku