Usługi

Galeria Art Decorum udziela profesjonalnych porad w zakresie budowania kolekcji dzieł sztuki dla firm, kolekcjonerów i osób prywatnych.

Galeria proponuje możliwość stałej współpracy:

 • wyszukiwanie obiektów w ofertach aukcyjnych i kolekcjonerów
 • porady dotyczące wybranych obiektów, ich walorów artystycznych i opłacalności inwestycyjnej
 • opieka na istniejącymi kolekcjami dzieł sztuki, ich cyfrowego zabezpieczania i katalogowania
 • porady konserwatorskie

katalogowanie kolekcji dzieł sztuki, digitalizacja zbiorów

Galeria Sztuki Współczesnej Art Decorum, twórca pierwszej w Polsce cyfrowej archiwizacji kolekcji dzieł sztuki i zbiorów Krakowskiego Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych liczącej kilka tysięcy obiektów, poleca swoje usługi w zakresie:

 • cyfrowej archiwizacji kolekcji dzieł sztuki i zbiorów dla firm, kolekcjonerów, osób prywatnych i instytucji
 • digitalizacji wszelkich zbiorów prywatnych i państwowych: dzieł sztuki, zbiorów bibliotecznych, rękopisów, książek, starodruków, inkunabułów, map, dokimentów, zdjęć
 • archiwizacji fotograficznej zabytków i muzealiów
 • profesjonalnego katalogowania, opisania oraz wyceny dzieł sztuki i zbiorów
 • ekspertyz dotyczących stanu fizycznego dzieł sztuki i zbiorów
 • konserwacji dzieł sztuki i zbiorów
 • dokumentacji dzieł sztuki i zbiorów na wszelkiego rodzaju nośnikach cyfrowych (płyty CD, DVD, mini DV, przenośne dyski twarde, wydruki cyfrowe) lub zawartych w specjalistycznych bazach multimedialnych, umożliwiających prezentację, kontrolę i wyszukiwanie obiektów
 • wykonania specjalistycznych nalepek/znaczników katalogowych.

Korzyści wynikające z cyfrowego katalogowania/digitalizacji kolekcji dzieł sztuki i zbiorów:

 • ułatwienia w zarządzaniu dziełami sztuki i zbiorami
 • możliwość szybkiej lokalizacji dzieł sztuki i zbiorów
 • możliwość nadzoru stanu faktycznego dzieł sztuki i zbiorów
 • ułatwienia w przypadku ubezpieczenia bądź kradzieży dzieł sztuki i zbiorów.

Obecnie Galeria Art Decorum wykonuje digitalizację i cyfrowe katalogowanie kolekcji dzieł sztuki i zbiorów będących własnością BRE BANK SA. Zarządza bazą danych oraz aktualizuje jej zawartość.

Galeria kontynuuje także digitalizację zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie znajdujących się w Pałacu Sztuki, Dworku Jana Matejki w Krzesławicach oraz Muzeum - Willi Karola Estreichera.

konserwacja i renowacja

Galeria Art Decorum oferuje szeroki wachlarz usług dotyczący konserwacji dzieł sztuki, wykonywany przez konserwatorów-absolwentów Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Zakres działalności:

 • Konserwacja obrazów sztalugowych w pełnym zakresie.
 • Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej w pełnym zakresie.
 • Konserwacja malarstwa ściennego oraz stropów drewnianych w pełnym zakresie.
 • Konserwacja obiektów na papierze w zakresie podstawowym.
 • Konserwacja tkanin w zakresie podstawowym.
 • Wykonywanie wszelkich ekspertyz konserwatorskich w zakresie malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej.
 • Wykonywanie prac odkrywkowych na obecność polichromii w zakresie pełnym jak i awaryjnym.
 • Awaryjne wykonywanie zabezpieczeń polichromii ściennych odsłoniętych w trakcie prac budowlanych.
 • Konserwacja ram złoconych w pełnym zakresie.
 • Stała współpraca ze specjalistyczną pracownią chemiczną wykonującą badania obiektów.
 • Możliwość prowadzenia prac samodzielnie jak i utworzenia zespołów złożonych z dyplomowanych konserwatorów.
 • Możliwość pracy w obiektach oddalonych od miast.
 • Pełna dokumentacja prac oparta o najnowsze metody komputerowe i fotografii cyfrowej.
 • Dokumentacja i inwentaryzacja cyfrowa obiektów z prywatnych zbiorów.
 • Możliwość (w razie konieczności) utworzenia firmy konserwatorskiej.

ubezpieczenie dzieł sztuki

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy lub dłużej.

Rodzaj ubezpieczenia: Kradzież z włamaniem i rabunek oraz ogień i inne zdarzenia losowe.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • dzieła sztuki
 • zbiory kolekcjonerskie
 • biżuteria
 • wyroby z metali lub kamieni szlachetnych
 • monety złote, srebrne
 • broń wszelkiego rodzaju.

Zakres ubezpieczenia:

 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • zdarzenia losowe takie jak: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, powódź, huragan (13,9 m/s), deszcz nawalny, grad, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie.

Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest:

 • zastosowanie zabezpieczeń mienia takich jak: systemu alarmowego z monitoringiem sygnalizującym włamanie lub napad w miejscu odległym od chronionego przedmiotu ubezpieczenia z włączeniem do akcji załóg interwencyjnych lub stałym dozorem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego potwierdzonych pisemna umową z firma ochrony mienia.
  W przypadku braku zabezpieczeń o których mowa wyżej, przedmioty ubezpieczenia muszą być przechowywane w specjalnie do tego przeznaczonych sejfach lub szafach pancernych.
 • posiadanie przez ubezpieczającego wyceny oraz certyfikatu autentyczności
 • posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup danego dzieła sztuki i okazanie do sporządzenia dokumentacji fotograficznej.

działalność wydawnicza

Galeria sztuki współczesnej Art Decorum prowadzi działalność wydawniczą albumów, katalogów, broszur, książek, płyt DVD dotyczących tematyki sztuki.

Przykładowy zakres prac:

 • cyfrowe fotografie dzieł sztuki
 • obróbka zdjęć, ilustracji, retusz
 • obróbka materiałów archiwalnych, tekstów
 • tłumaczenie tekstów w językach obcych
 • przygotowanie layoutu – projektu graficznego
 • skład DTP i korekta
 • przygotowanie do druku, druk, korekta podczas druku.

Przykładowe wydawnictwa można znaleźć pod linkiem: https://art-decorum.pl/wydawnictwa