O nas

Krytyk sztuki prof. Jerzy Madeyski
"W samych tylko Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 5000 Corotów. Według sumiennych badań historyków sztuki Corot stworzył tylko około 3000 dzieł" pisze Frank Arnau w swej książce "Sztuka fałszerzy – fałszerze sztuki".

Fałszerstwo powstało w chwili, w której dzieło sztuki stało się towarem, czyli przed 2000 laty i trwa do dziś. I nabiera na sile, bo dzieła sztuki, w tym zwłaszcza obrazy, stały się najpewniejszą i najwyżej procentującą lokatą kapitału, zaczem rynek sztuki aż roi się od mistrzowskich niekiedy falsyfikatów dzieł wybitnych twórców, sprzedawanych w dobrej wierze nawet przez renomowane galerie i domy aukcyjne.

Przyjęta przez tą Internetową Galerię nazwa Art Decorum zobowiązuje, gdyż słowo Decorum oznacza nie tylko piękno i ozdobność, lecz również uczciwość i odpowiedzialność a nawet godność i chwałę.

Oferowane przez Art Decorum dzieła są zatem autoryzowane przez ich autorów, albo też posiadają niewątpliwy i udokumentowany rodowód. Ponadto są chronione najnowocześniejszymi, elektronicznymi systemami cyfrowymi, co pozwala na ich szybką, łatwą i nie podlegającą wątpliwości identyfikację w wypadku kradzieży, które – podobnie jak fałszerstwa – zdarzają się coraz częściej. Art Decorum oferuje zaś dzieła znanych i uznanych artystów.

Obok wiodącej Galerii Mistrzów o ustalonej pozycji w historii sztuki najnowszej i na rynku dzieł sztuki – Art Decorum proponuje również dzieła artystów, którzy zapewne zostaną już niebawem uznani za mistrzów.

Czyli – niezwykli twórcy i niezwykła galeria zasługująca na swą nazwę - Art Decorum.

 

 

filmował: Jerzy Drużkowski