Kontakt

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są przez firmę Art Decorum, z siedzibą w Krakowie, ul. Kasztanowa 63A, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm. ww celach kontaktowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 • +48 502 47 80 90
 • +48 12 625 01 01
 • galeria@art-decorum.pl
 • PKO BANK POLSKI
  ul. Królewska 51 Kraków
  92 1440 1127 0000 0000 0769 8852
  kod SWIFT: BPKOPLPW

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ART DECORUM z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kasztanowej 63a, zwana dalej FIRMĄ;
 2. Dane kontaktowe Firmy – adres e-mail: galeria@art-decorum.pl
 3. Firma przetwarza dane osobowe w celach:
  • świadczenia usług oferowanych przez Firmę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.