Krzysztof Kuliś

   Urodził się w Radomsku w 1944 roku. W 1947 roku wraz z rodzicami wyjechał do Nowego Sącza. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Pięknych i Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom tej uczelni uzyskał w 1970 roku. Był nauczycielem plastyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu. Przez trzy kolejne kadencje sprawował funkcję Przewodniczącego Oddziału ZPAP w Nowym Sączu. Był Radnym Miejskim w Nowym Sączu. Od 1973 roku jest dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu i od 1994 roku Prezesem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Inicjator i komisarz I, II, III, IV Ogólnopolskich Wystaw Pasteli (1987-1994) w Nowym Sączu, Ogólnopolskiego Biennale Pasteli - Nowy Sącz '96, '98, '2000 i Międzynarodowych Biennale Pasteli - Nowy Sącz '2002, '2004, '2006. Jest członkiem: Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", Stowarzyszenia Animatorów Kultury, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Honorowym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. Uprawia malarstwo i scenografię oraz zajmuje się upowszechnianiem sztuki. Wykonał kilkanaście scenografii dla Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu („Dziady", „Antygona", „Niemcy", „Odejście Głodomora", „Moralność Pani Dulskiej").
   Projektował i wykonał oprawy plastyczne niektórych widowisk plenerowych Krzysztofa Jasińskiego w latach 1976-79. Zrealizował autorski spektakl teatralny„Mątwa" Witkacego w 1985 roku. W 1993 roku na zaproszenie organizatorów wziął udział w Zamojskim Lecie Teatralnym wystawą towarzyszącą pasteli pt. „Impresje teatralne".
   Prace Krzysztofa Kulisia prezentowane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Obrazy znajdują się w zbiorach osób prywatnych i instytucji m.in. w Austrii, Finlandii, USA, Watykanie, Francji, Turcji, Niemczech, Hiszpanii, Jugosławii, Izraelu, Szwecji.