Józef Stachnik

   Józef Stachnik urodzony w 1929 roku w Krakowie. Malarstwem zajmuje się od 1966 roku.
   Uprawia techniki: olejną i akwarelę.
   Uczęszczał na kursy malarstwa w pracowni prof. Ludwika Pindla. Studium Wiedzy o Sztuce, prowadzone przez prof. W. Hodysa. Zweryfikowany przez MKiSZ jako artysta plastyk w dyscyplinie malarstwa. W 1993 roku ukończył 2–letni wyższy kurs Sekcji Malarstwa Sztalugowego i Grafiki na wydziale: Sztuki Plastyczne na Zaocznym Ludowym Uniwersytecie Sztuk, Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej. Jest członkiem: Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, SPN Ziemi Krakowskiej, Twórczego Klubu Plastyków przy wojewódzkim Ośrodku Kultury w Krakowie, Stowarzyszenia Artystyczno–Literackiego w Krakowie. Brał udział w 160 wystawach zbiorowych, oraz miał 62 wystawy indywidualne.
   Laureat wielu nagród i wyróżnień.
   Indywidualne wystawy zagraniczne: Folkehoy Skolen w Skieberg i Rammesenteret w Sarpsborg (Norwegia) – 1990 r., Löhrerhof Hürth (Niemcy) – 1996 r., Kurier Plus Gallery, Nowy Jork (USA) – 1999 r., Polski Konsulat, Nowy Jork (USA) – 2000 r.
   Udział w wystawach zagranicznych: Targi Sztuki, Norymberga (Niemcy) – 1987 r., w Kijowie (Ukraina) – 1991 r., Galeria Helene Appel w Paryżu – 1996 r. Polish Culture Festival, Nowy Jork (USA) – 1999 r. Udział w zagranicznych plenerach malarskich: Paryż, Wenecja, Asyż, Budapeszt. Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum w Chrzanowie, Muzeum Stanisława Nowakowskiego w Nieszawie, Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni, Muzeum Regionalne w Myślenicach, Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie.