Partnerzy

Galeria Art Decorum jest członkiem programu Bezpieczne Zbiory - Bezpieczne Kolekcje.

Program ten skierowany jest przede wszystkim do indywidualnych posiadaczy dzieł sztuki i zabytków oraz kolekcjonerów.

Dobra dokumentacja zabytków jest niezbędna do ich ochrony - rzadko udaje się odzyskać i zwrócić obiekty, które zostały niedostatecznie opisane i źle sfotografowane. Znane są liczne przypadki, kiedy ujawnione i zabezpieczone przez Policję dobra kultury nie mogły zostać zwrócone pełnoprawnym posiadaczom, ze względu na niedostateczną czy też wadliwą dokumentację, uniemożliwiającą ich jednoznaczną identyfikację.

http://www.bezpiecznezbiory.pl