Maria Husarska

   Urodzona 08.07.1981.roku w Krakowie.
   W latach 1996-2001 uczęszczała do Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, otrzymała dyplom z wystawiennictwa. Od roku 2001- studia na wydziale Malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Adama Brinckena, obecnie w pracowni prof. Zbigniewa Bajka. Zajmuję się malarstwem i fotografią.
   Malarstwo Marii Husarskiej kształtuje się w kontekście specyfiki krakowskiego środowiska artystycznego. Awangarda jest tam zawsze moderowana przez tradycję, a rzetelność warsztatu, „ budowania kolorem” jest obowiązująca.
   Te wszystkie zalety widać w prezentowanych tutaj martwych naturach, pejzażach, abstrakcyjnych studiach zwykle o bardzo literackich tytułach. Uderza wielość możliwości: kolorystycznie wypracowane, klasyczne kompozycje przedmiotowe, wirtuozerskie studium portretowe, najczęściej dominują jednak abstrakcje – zimne i gorące, geometryczne i niegeometryczne. Przy tym zdarzają się także linearne, wręcz kaligraficznie wyprowadzone formy twarzy i ptaków.
   Swój rodowód artystyczny wywodzi z krakowskiego liceum plastycznego a od roku 2000- krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, z pracowni profesorów Adama Brinckena i Zbigniewa Bajka.
   Maria Husarska prezentowała swoje prace na indywidualnej wystawie w Galerii Teatru Stu w Krakowie w roku 2001 i kilku poplenerowych wystawach zbiorowych.