Jolanta Johnsson

"Motto artystyczne"

   Powołanie artystyczne jest zaproszeniem do intensywnego życia. W pracy artystycznej ocieramy się o tajemnicę. Można używać słowa podświadomość.
   To słowo o mniejszym ładunku jest przydatne, gdy mówimy o sztuce i jej powstawaniu. Lecz nie wystarczy gdy zastanawiamy się nad przyczyną twórczości. Artysta tworząc ma swój współudział w tajemnicy życia.
   Sztuka nie daje odpowiedzi, lecz zbliża do tego, co potocznie nazywamy sensem życia.
   
                                                                                                                                            Jolanta Johnsson