Franciszek Bunsch

   Urodzony w 1926 r. w Bielsku. Syn Adama Bunscha artysty malarza i Ludwiki z domu Kunaszowskiej. W 1950 r. zawarł związek małżeński z Krystyną Gruchalską - artystką malarzem i grafikiem. Syn Jacek jest reżyserem teatralnym.
   Studiował malarstwo u prof. Eugeniusza Eibischa i grafikę pod kierunkiem profesorów Andrzeja Jurkiewicza, Ludwika Gardowskiego i Konrada Srzednickiego w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, następnie odbył dwuletni staż w Akademie Vytvarnych Umeni w Pradze.
   W 1952 r. został asystentem prof. Ludwika Gardowskiego w pracowni drzeworytu w ASP w Krakowie, po odejściu profesora na emeryturę w 1965 r. objął samodzielnie prowadzenie pracowni (od 1990 r. z tytułem profesora zwyczajnego) aż do czasu przejścia na emeryturę w 1996 r. W Uczelni pełnił różne funkcje programowe i organizacyjne, w tym dwukrotnie funkcję prorektora w latach 1972-75 i 1984-87.
   Od 1951 r. bierze udział w wystawach ogólnopolskich, regionalnych oraz w wystawach grafiki polskiej za granicą m.in.: w Belgii, Holandii, ZSRR, Danii, Norwegii, NRD, Austrii, Czechosłowacji, Wenezueli, Urugwaju, Meksyku, Francji, Jugosławii, Bułgarii, Szwecji, Kanadzie, Szwajcarii, Turcji, Japonii, Finlandii, Algierii, Tunezji, USA, Islandii, Hiszpanii, RFN, na Kubie i Węgrzech.

 

Podróże zagraniczne...
   Podróże zagraniczne stypendialne i służbowe oraz prywatne z rodziną, które poświęcał w dużej części na zwiedzanie galerii i zabytków:
   - Czechosłowacja,
   - Bułgaria,
   - Rumunia,
   - Holandia,
   - Francja,
   - Włochy,
   - Finlandia,
   - Niemcy,
   - Rosja,
   - Ukraina.


Prace w zbiorach:
   Muzeum Narodowe w Krakowie i Warszawie,
   muzeum we Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie,
   Biblioteka Jagiellońska,
   Biblioteka Narodowa w Warszawie,
   Muzeum w Skopie i w Pradze,
   Muzeum Miedzi w Legnicy.


Ważniejsze opracowania i publikacje:
   "Dzieje nauczania grafiki w ASP w Krakowie w latach 1939-1968", Zeszyty Naukowe ASP w Krakowie, 1972,
   "Drzeworyt - podręcznik techniki" (część podręcznika ogólnego), Zeszyty Naukowe ASP w Krakowie, 1972,
   "Fotografia i obraz" ("Widzenie fotograficzne i widzenie malarskie"), FOTOGRAFIA Nr 3/1984 i Wyd. Wydziału Grafiki ASP, 1986,
   "Kształcenie grafików w krakowskiej ASP" (wstęp do katalogu wystawy "Grafika w krakowskiej ASP"), 1986,
   "Krakowska szkoła grafiki" (artykuł polemiczny), Wyd. Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, 1986,
   "Związki polskiego drzeworytu współczesnego z tradycją drzeworytu japońskiego", wykład inauguracyjny w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w  Krakowie 1995 oraz Wydz. Grafiki,
   "Pogmatwane początki", artykuł do katalogu "I Wystawa Sztuki Nowoczesnej - pięćdziesiąt lat później", Galeria Starmach, Kraków, 1998,
   "O pożytku nauki liternictwa", wykłady, Wydz. Grafiki ASP w Krakowie i Poznaniu 1999, w Łodzi, 2001.