Bogusz Salwiński

Urodził się w 1948r. w Bytomiu. Studia na Wydziale Rzeźby w ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Prof. Mariana Koniecznego w 1973r. Związany z dydaktyką Wydziału Rzeźby od 1973 roku, obecnie Profesor ASP. W latach 1990-96 Prodziekan, od 2002 roku Dziekan Wydziału Rzeźby. Uprawia rzeźbę, rysunek, malarstwo.
Autor martyrologicznych cykli rzeźbiarskich i malarskich: „Ofiarom Przemocy”, „Ecce Homo”, „Ludzkie – Arcyludzkie”, Sacrum i Profanum”, gdzie stawia uniwersalne pytania o etyczną kondycję człowieka uwikłanego w patologie współczesnego świata. Dla odreagowania ucieka w metafizykę kobiecego ciała. Kobiecie poświęca erotyczne cykle „Upadłe Anioły”, „Sacrum i Profanum” i „Klepsydry” naładowane pięknem seksualizmu i eksplozywną zmysłowością.

Wystawy:
Udział w 80 wystawach zagranicznych (Niemcy, Włochy, Słowacja, Czechy, Rosja, Ukraina, Francja, USA, Szwecja, Austria), ogólnopolskich i okręgowych ZPAP i ZAR.

Liczne nagrody i wyróżnienia:
- „Rzeźby Roku” Kraków 1974, ’78, ’80, ’81, ’86, ’89, ’90.
- I nagroda i złoty medal na „Ogólnopolskich Konfrontacjach Młodych” Oświęcim 1975r.
- I nagroda w dziale Rzeźby – wystawa zbiorowa – Pałac Sztuki, Kraków 1977r.
- I nagroda w konkursie „W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu” – Salon Krakowski 1978r.
- Laureat Grand Prix i złotego medalu na „Ogólnopolskim Przeglądzie Rzeźby” – Warszawa Zachęta.

Uzyskał szereg nagród i wyróżnień w konkursach na pomniki, m.in.:
- Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie na pomnik „Bohaterom Powstania Warszawskiego” – Warszawa 1983r.,
- Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie na pomnik „Przyłączenie Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy” – Wrocław 1984r.,
- I nagroda w Ogólnopolskim konkursie na pomnik „Powstania Warszawskiego” – Warszawa 1988r.

Ma na swym koncie szereg realizacji m.in. Grupa „Górnicy” przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, „Gen. Wł. Sikorski” w Krakowie – Nowej Hucie, pomnik Pułkownika L. Lisa-Kuli w Rzeszowie, pomnik – popiersie Janka Krasickiego w Limanowej.

Prace w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w Muzeum tradycji Walk Niepodległościowych w Łodzi, w Muzeum Martyrologii w obozie koncentracyjnym na Majdanku w Lublinie, w zbiorach Zarządu Głównego ZAR w Warszawie, w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.