Anna Schumacher

Malarstwo Anny Schumacher - Piotr Korzeniowski

   (...) Płótna Anki Schumacher opowiadają o rzeczywistości tej zwyczajnej, codziennej , prostej, widzianej okiem malarza, ale też w pewnym sensie pozwalają nam „zobaczyć" samą artystkę, dyskretnie, nie nachalnie — gdzieś „miedzy pociągnięciami pędzla". Można powiedzieć, że te obrazy są o intymności, prywatności.(...) Są ciche, lecz nie bezgłośne, proste i pozbawione agresji; jest tu zgoda na upływający czas, ale i chęć uchwycenia w obrazie tego śladu, który przetrwa.(...)
    Piotr Korzeniowski