Andrzej Ziębliński

Prof. dr hab. Andrzej Ziębliński – artysta sztuk wizualnych, projektant – urodzony w 1946 roku w Krakowie - po ukończeniu Technikum Geologicznego w Krakowie w 1965 roku, studiował w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki, malarstwo w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego - dyplom w 1971 roku, malarstwo architektoniczne studiował w pracowni prof. Janiny Kraupe – Świderskiej. Pedagogiem jest w ASP w Krakowie od 1971 roku. W 1993 roku otrzymał tytuł naukowy profesora, a od 1996 roku jest profesorem zwyczajnym. Od 1987 roku do 2018 roku kierował Katedrą Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Od 1999 roku do 2005 roku i od roku 2012 roku do 2016 roku był dziekanem (3 kadencje) Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. W uczelni jako senator wielu kadencji pełnił wiele funkcji m.in.: Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Przewodniczącego Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia Artystycznego. Pracuje twórczo w zakresie malarstwa, projektowania graficznego, malarstwa architektonicznego i witraży. Kierował zespołami realizującymi prace projektowe i artystyczno-badawcze z zakresu kształtowania środowiska wizualnego oraz projektowania kolorystyki i informacji wizualnej m.in. w architekturze i przemyśle. Bierze udział w sympozjach artystycznych i naukowych - międzynarodowych i krajowych spotkaniach twórczych - odbył wiele podróży artystycznych. Realizował wiele wystaw sztuki, ogólnopolskich i międzynarodowych, w kraju i za granicą. Brał udział w ponad 210. wystawach zbiorowych oraz miał 30. indywidualnych, m.in.: w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Austrii, w Turcji, w Anglii, w Chile, w Kanadzie, w Szwecji, w USA itd.
Prace artysty znajdują się w wielu muzeach i galeriach m.in.: w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Poznaniu, w muzeum im. M. Kopernika w Toruniu, w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, w MCSW Elektrownia w Radomiu, W Muzeum ASP w Krakowie, w wielu instytucjach i placówkach dyplomatycznych oraz bankach, a także kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in.: w 1993 - Nagroda I stopnia, Ministra Kultury i Sztuki RP za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne. W roku 1999 nagrodę zespołową I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne dla zespołu Katedry, którą kierował prof. Andrzej Ziębliński. W uczelni parokrotnie laureat nagrody Rektorskiej I stopnia, ostatnio w 2016 roku. W 1999 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w 2005 roku Medalem Edukacji Narodowej, a w roku 2010 medalem Honoris Gratia. W 2013 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2017 roku odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2019 roku - Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości.