Agnieszka Łukaszewska

Agnieszka Łukaszewska urodziła się w 1974 roku w Krakowie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1995 roku. Następnie studiowała na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, dyplom (z wyróżnieniem) obroniła w Pracowni Rysunku prof. Włodzimierza Kotkowskiego w 2000 roku.
W roku 2003 za swoją pracę artystyczną otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Krakowa.
W 2008 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Obecnie pracuje na stanowisku adiukta w Pracowni Rysunku na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Zajmuje się rysunkiem, grafiką i rzeźbą. W 2011 roku, za swoje portrety, otrzymała wyróżnienie na VII Triennale Rysunku Współczesnego w Lubaczowie. Brała udział w ponad 30 wystawach w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz SMTG w Krakowie.